ALCOHOL- “Lai rai” nói chuyện rượu, bia

ALCOHOL

Nếu trả lời cho câu hỏi: “người luôn ở bên bạn ngay cả khi vui cũng như khi buồn và chẳng bao giờ phản bội bạn”, thì tui cá chắc nhiều người sẽ trả lời ngay là “rượu” đấy! Nhưng điều đó cũng đúng, kể cả thời hiện đại ngày nay của chúng ta hay […]

Read more